Assistor mukana Kohtaanto +50 -hankkeessa

Kohtaanto +50 -hanke on Vantaan kaupungin kaksivuotinen projekti (1.6.2023-30.4.2025), jossa pyritään työllistämään 50 vuotta täyttäneitä työttömiä työnhakijoita.

Hankkeen tavoite

Kohtaanto +50 -hanke pyrkii auttamaan sekä 50 vuotta täyttäneitä työnhakijoita että pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan 50 vuotta täyttäneiden rekrytointiin, muun muassa nostamalla esiin tämän ikäisten työntekijöiden palkkaamisen hyviä puolia.

Kohtaanto +50 -hanke | Vantaa