Kiinteistö Oy Vantaan Pakkalantie 27 on saavuttanut LEED EB Gold – sertifioinnin

Olemme iloisia ilmoittaessamme, että Kiinteistö Oy Vantaan Pakkalantie 27, jossa logistiikkakeskuksemme sijaitsee,

on saavuttanut käyttövaiheen LEED EB Gold -sertifioinnin (Leadership in Energy and Environmental

Design) rakennuksen kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden alalla.

Tämä saavutus on tulosta tiiviistä yhteistyöstä vuokranantajamme kanssa ja omistautumisesta kestävien

käytäntöjen edistämiseen.

LEED-ympäristöluokitusjärjestelmä on kansainvälinen rakennusten suunnittelun, rakentamisen,

käytön ja ylläpidon kestävää kehitystä arvioiva vapaaehtoinen ympäristösertifiointi.

Sertifioinnissa arvioidaan muun muassa rakennuksen energiatehokkuutta,

vedenkäyttöä, jätetehokkuutta, sisäolosuhteita sekä työmatkustamista ja -viihtyvyyttä.

Sertifikaatti perustuu riippumattoman kolmannen osapuolen tekemään arviointiin

rakennuksen ja ylläpidon ympäristöominaisuuksista ja on kansainvälisestikin

vertailukelpoinen.

Sertifiointiprosessin aikana arvioitiin rakennuksen ympäristösuorituskykyä ja ympäristövaikutuksia.

Rakennus saavutti korkeat pisteet mm. energiatehokkuudesta, työmatkustamisesta

ja sisäilmanlaadusta. Sertifioinnin aikana rakennukselle toteutettiin

myös energiakatselmus, jonka avulla pystyttiin kartoittamaan energiatehokkuuden

parannustoimenpiteitä.

LEED EB Gold -sertifioinnin savuttaminen osoittaa sitoutumisemme ympäristövastuullisuuteen

ja kestävään kehitykseen. Kiinteistö on suunniteltu ja rakennettu

ympäristönäkökohdat huomioon ottaen, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kiinteistössä hyödynnetään muun muassa energiatehokkaita järjestelmiä, vähennetään

jätteiden määrää ja edistetään kestävää liikkumista.