Landingpage ylaosa 2000px

Landingpage Assistor 1000pxLandingpage AU 1000px

Autoalan luotettava varaosalogistiikkakumppani.

Assistor on autoalan varaosa- ja materiaalitoimituksiin erikoistunut logistiikkayhtiö. Tarjoamme tarkkaa ja nopeaa toimitusta vaativien varaosien ja materiaalien varastointi- ja kokonaistoimitusratkaisuja Suomessa ja lähialueilla. Korkea laatu, toimitusvarmuus ja nopea toimitus ovat toimintamme kulmakiviä.

Varaosa- ja materiaalilogistiikka

Tarjoamme yrityksellesi kokemusta ja osaamista varaosa-, pientarvike- ja materiaalilogistiikan hallintaan. Palveluihimme kuuluvat myös monipuoliset varastointiratkaisut.

Tutustu palveluihin 

Tarjoamme sopivimmat varaosa-, materiaali- ja varastointiratkaisut nopeasti, luotettavasti ja kilpailukykyisin kokonaiskustannuksin.

Assistor on autoalan varaosa- ja materiaalitoimituksiin erikoistunut logistiikkayhtiö. Tarjoamme tarkkaa ja nopeaa toimitusta vaativien varaosien ja materliaalien varastointi- ja kokonaistoimitusratkaisuja Suomessa ja lähialueilla.

Olemme maahantuojien, tukkukaupan ja korjaamojen pitkäaikainen yhteistyökumppani. Meidät tunnetaan korkeasta laadusta, toimitusvarmuudesta ja nopeista toimituksista koko maahan. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita onnistumaan omassa liiketoiminnassaan ja varmistaa, ettei oman yrityksesi asiakaslupaus vaarannu.

Varaosa- ja materiaalipalveluiden lisäksi tarjoamme myös rengas- ja varastohotellipalveluita sekä box-in-box-, noutoasiakas- ja paluulogistiikkapalveluita.

Noin kolmasosalla yrityksistä ei ole yleiskuvaa logistiikkakustannuksistaan. Monipuolisen ja kokonaisratkaisuja tarjoavan logistiikkakumppanin valinta on kustannustehokasta ja säästää myös logistiikan päästöjä.

Nopea toimitussykli

Suomessa sijaitsevat logistiikkakeskuksemme mahdollistavat nopeat toimitukset koko maahan. Jakelumme palvelee pääkaupunkiseudulla kolme kertaa päivässä, Turussa ja Tampereella kaksi kertaa päivässä sekä yön yli muualle Suomeen ja lähialueille. Nopeimmilla palveluntarjoajilla toimitus onnistuu pääkaupunkiseudulla alle tunnissa ja noutoasiakkailla jopa alle 15 minuutissa.

Asiakkaan ehdoilla

24/7-päivystyksemme palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden. Noutopalvelu ja nopea palautuvien tuotteiden käsittely helpottavat asiointia kanssamme. Räätälöimme palvelumme asiakkaan tarpeisiin ja panostamme onnistuneeseen asiakaskokemukseen ja pitkiin asiakassuhteisiin.

Erinomainen sijainti

Sijainnilla on merkittävä vaikutus toimitusten nopeuteen. Logistiikkakeskuksemme sijaitsevat Vantaan Aviapoliksen alueella sekä Espoon Lommilassa erinomaisten yhteyksien päässä Kehä III:n varrella.

Järjestelmäintegraatio

Hyödynnämme toiminnassamme uusimpia digitaalisia järjestelmiä, jotka palvelevat myös asiakkaitamme. SAP-integraatio ja jatkuva inventaario nopeuttavat tiedonkulkua ja toimituksia sekä varmistavat, että käytössämme on aina ajantasainen, reaaliaikainen tieto.

Laatu ja toimitusvarmuus

Meille on tärkeä, että asiakas saa sen minkä tilaa - nopeasti ja luotettavasti. Vuonna 2018 pientarvikkeiden toimitusvarmuutemme oli 99,9%. Palveluissame noudatamme huolellisesti viranomaismääräyksiä ja ISO 9001-, ISO 14001-, OHSAS 18001 -laatujärjestelmä.

 

/pre>

Assistor on varaosa- ja materiaalitoimituksiin erikoistunut logistiikkayritys, jossa työskentelee 60 varastoalan, logistiikan ja myynnin ammattilaista. Toimipisteemme sijaitsevat Vantaan Aviapoliksen alueella ja Espoon Lommilassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä Kehä III:n varrella.

Haemme joukkoomme jatkuvasti myös uusia osaajia – tutustu avoimiin paikkoihimme tai hae paikkaa avoimella hakemuksella!

Avoimet työpaikat 

 • Ilmoitamme avoimista työpaikoista internetissä yhteistyökumppaniemme rekrytointisivuilla ja portaalissa.
 • Voit aina jättää myös avoimen hakemuksen osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 • Kerro mahdollisimman tarkkaan itsestäsi ja osaamisestasi sekä siitä, millainen työ meillä kiinnostaa sinua.

Vastuullisuus

Assistor Oy Ab on osa Veho-konsernia. Vastuullisuus Veho-konsernissa perustuu lakien, niiden hengen sekä konsernin arvojen noudattamiseen päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Vastuullisuutta määrittelevät standardit on koottu vastuullisuusohjeistukseen, jota kutsumme vastuullisuustaloksi. Vastuullisuustalon tarkoituksena on toimia henkilöstömme apuna päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Se auttaa jokaista yrityksemme työntekijää hahmottamaan, minkälainen toiminta on periaatteidemme ja lakien vaatimusten mukaisia. Tämä ohjeistus kattaa lainsäädännölliset velvoitteemme, arvomme sekä sisäiset ohjeemme. Kannustamme ja pyrimme siihen, että jokainen assistorilainen haluaa kantaa myös yksilönä vastuuta Assistorin vastuullisen toiminnan toteutumisesta arjessa.


Katso video Vehon vastuullisuusohjelmasta 


 

Noudatamme lakeja ja hyvää liiketapaa

 • ​Emme ainoastaan noudata lainsäädäntöä ja sen henkeä kaikkialla missä toimimme, vaan toimimme myös muutoin korkeimpia vastuullisia liiketoimintaperiaatteita noudattaen.
 • Harjoitamme liiketoimintaa vain sellaisten kumppaneiden kanssa, joiden edellytämme noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja ja säännöksiä.

Sitoudumme reiluun kilpailuun

 • ​Kilpailemme rehellisesti voimassa olevia kilpailulakeja noudattaen.
 • Emme harjoita lainvastaista tiedonvaihtoa, toimintaa tai sopimuksia kilpailijoiden kanssa.
 • Keräämme tietomme kilpailijoista vain rehellisesti ja lainmukaisesti yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Toimimme kestävästi

 • ​Tarjoamme palveluita ja tuotteita, joiden ympäristöhaitat ovat mahdollisimman vähäisiä huomioiden tuotteiden koko elinkaaren.
 • Pyrimme varmistamaan, että koko toimitusketjussa sovelletaan asianmukaisia kestävän kehityksen standardeja.
 • Osallistumme yhdessä sidosryhmiemme kanssa aktiivisesti toimiin, joilla on myönteisiä sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin ja yhteiskuntaan.

Toimimme vastuullisesti työyhteisössä

 • ​Pidämme hyvän työilmapiirin luomista ja ylläpitämistä yhteisenä tehtävänämme.
 • Työpaikkakiusaamiselle ja työsyrjinnälle meillä on nollatoleranssi.
 • Ketään henkilöstön edustajaa ei syrjitä iän, sukupuolen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, vamman, poliittisten mielipiteiden tai etnisen alkuperän vuoksi.
 • Takaamme jokaiselle tasa-arvoisen kohtelun.

Emme hyväksy korruptiota ja lahjontaa

 • Emme hyväksy liiketoiminnassamme korruptiota missään muodossa.
 • ​Emme anna asiakkaille, toimittajille, viranomaisille tai muille päättäjille lahjoja, etuuksia tai muita korvauksia liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi.
 • Emme myöskään ota vastaan lahjoja, etuuksia tai muita korvauksia, jotka voisivat vaikuttaa päätöksentekomme puolueettomuuteen.

Vältämme eturistiriidat

 • ​Teemme liiketoimintaa koskevat päätökset konsernin etujen mukaisesti.
 • Henkilökohtainen etu tai suhteet eivät vaikuta päätöksentekoon.
 • Emme osallistu Assistorin nimissä poliittiseen toimintaan.
 • Edellytämme henkilöstöltä avoimuutta mahdolliseen eturistiriitaan johtavissa tilanteissa.

Kunnioitamme ihmisoikeuksia

 • ​Olemme sitoutuneet ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edellytämme samaa myös kaikilta yhteistyökumppaneiltamme.
 • Häirinnän, syrjinnän, lapsityövoiman, pakkotyön tai minkäänlaisen hyväksikäytön osalta kantamme on yksiselitteinen; se ei ole arvojemme mukaista eikä hyväksyttävää.

Suojaamme luottamukselliset tiedot

 • Emme hanki tai käytä luottamuksellisia tietoja yksityistarkoitukseen.
 • Pidämme salassa työssämme saadut luottamukselliset tiedot yhtiön toiminnasta, henkilökunnasta, asiakkaista ja yhteistyökumppaneista emmekä kerro tai luovuta näitä tietoja muille kuin asianosaisille. ​​

Viestimme vastuullisesti

 • ​Olemme sitoutuneet ennakoivaan, avoimeen ja sisällöltään objektiiviseen viestintään.
 • Assistorin tuotteet ja palvelut esitellään todenmukaisesti kaikessa markkinointi- ja viestintäaineistossa.
 • Emme esitä harhaanjohtavia väittämiä ja noudatamme tarkasti vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeita.
 • Tiedotamme sidosryhmiä kriisitilanteissa nopeasti ja rehellisesti sekä kannamme oman osamme vastuusta.

Huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen

Vastuullisuusperiaatteiden noudattaminen kuuluu meille jokaiselle. Jokaisen veholaisen velvollisuus on myös ilmoittaa epäillyistä ja havaituista rikkomuksista välittömästi.

​Veholla vastuullisuus tarkoittaa lakien, niiden hengen ja yhtiön arvojen noudattamista päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Haluamme varmistua siitä, että jokainen veholainen ja Vehon yhteistyökumppani toimii vastuullisuusperiaatteiden mukaisesti. Pyydämmekin sinua ilmoittamaan, jos havaitset näiden periaatteiden vastaista toimintaa jollakin liiketoiminnan osa-alueella.

Pyydämme sinua ensisijaisesti keskustelemaan epäilyistäsi esimiehesi tai tämän esimiehen kanssa. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, voit ilmoittaa epäilystäsi Fair play -kanavan kautta.

Fair play -kanava on osa Vehon vastuullisuusohjelmaa, ja sen tarkoituksena on tarjota kaikille yhtiön työntekijöille ja sidosryhmän edustajille mahdollisuus kertoa luottamuksellisesti havaitsemastaan vastuullisuusperiaatteiden vastaisesta toiminnasta.


LINKKI FAIR PLAY -KANAVAAN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA VEHON FAIR PLAY -KANAVASTA


Jos haluat lisätietoa Vehon vastuullisuusperiaatteiden soveltamisesta, ota yhteyttä esimieheesi tai HR-palveluihin This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tietoa meistä

Johto ja hallinto

Vastuullisuus

Ota yhteyttä